AJUDES AL LLOGUER PER A JOVES (-36 anys) - Oficina Local d'Habitatge de Vic / ImpulsVic
24026
post-template-default,single,single-post,postid-24026,single-format-standard,bridge-core-2.2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-21.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive
 

AJUDES AL LLOGUER PER A JOVES (-36 anys)

AJUDES AL LLOGUER PER A JOVES (-36 anys)

Es publiquen les Bases Reguladores i la Convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a persones joves per a l’any 2022.
DATA DE PRESENTACIÓ: De les 9h00 del 28 de setembre fins a les 15h00 del  7 d’octubre del 2022

Documentació obligatòria per a presentar la sol·licitud:

Documents Identitat:
− Document nacional d’identitat vigent (DNI)
− Ciutadans de la Unió Europea: Certificat de registre de ciutadans de la UE vigent.
− Estrangers no comunitaris: NIE i targeta d’identitat d’estranger (TIE)
▪ Certificat de convivència
▪ RENTA 2021
▪ Informe de vida laboral emès per la TGSS relatiu a la persona sol·licitant i totes les persones en edat laboral que formes part de la unitat de convivència.
▪ Llibre de família, si s’escau.
▪ El contracte de lloguer o el contracte de cessió d’ús de l’habitatge o habitació a nom de la persona sol·licitant.
▪ Tots els rebuts de lloguer o del preu de la cessió corresponents a l’any 2022, pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.
▪ Full de transferència bancària normalitzat, o document equivalent, a nom de la persona sol·licitant, del compte on s’ha d’ingressar la subvenció.

Format dels documents PDF (un fitxer per document amb tots els fulls)