AJUTS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER CONVOCATÒRIA 2022 (MITMA) - Oficina Local d'Habitatge de Vic / ImpulsVic
15527
post-template-default,single,single-post,postid-15527,single-format-standard,bridge-core-2.2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-21.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive
 

AJUTS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER CONVOCATÒRIA 2022 (MITMA)

AJUTS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER CONVOCATÒRIA 2022 (MITMA)

 

Finalitzada la convocatòria de subvencions MITMA LM 2022 adreçada a exclusivament a les persones titulars d’un contacte de lloguer, habitació i/o cessió d’ús per a persones a partir  de 36 anys i sense limitació per la part alta d’edats.

Convocatòria del 28 de juny fins el 15 de juliol (ambdós inclosos)

 

Documentació obligatòria per a presentar la sol·licitud:

  • DNI o NIE i pel MITMA si s’escau llibre de família
  • Si correspon: Carnet família nombrosa/carnet discapacitat
  • Contracte de lloguer, habitació i/o cessió d’ús
  • Tots els rebuts de lloguer pagats exercici 2022
  • Full de transferència bancària (model SEPA) o document equivalent
  • Declaració de la renda o Imputacions / vida laboral i Renda mínima garantida (tot de l’any 2020)

 

S’han de complir els següents requisits.
-cal que el domicili habitual sigui el que consta en el contracte de lloguer.
-cal tenir residència legal a Catalunya.
– el límit d’ingressos de la UC ha de ser igual o inferiors a 22.558,77 €. Els ingressos dels membres de la unitat de convivència en declaració del IRPF 2020 es calculen sumant les quanties que apareixen a les caselles 435 i 460 de la declaració menys la 420 (Ajut cobrat 2020)
-cal estar empadronat al domicili.
-acreditar que s’ha pagat la fiança.
-el lloguer mensual no pot ser superior a 650 euros (famílies nombroses i/o discapacitat amb barem favorable, pot ser de 900 euros)
-tenir domiciliat el cobrament de la subvenció a una entitat financera
-justificar 3 rebuts pagats com a mínim
-pagar el lloguer per transferència, rebut domiciliat o a través administrador finques (no s’accepten pagaments en metàl·lic)
-complir obligacions tributàries davant Estat, Generalitat i Seguretat Social i no estar en cap causa de prohibició