RESOLUCIONS AJUDES PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER CONVOCATÒRIA 2020 (MITMA) - Oficina Local d'Habitatge de Vic / ImpulsVic
15527
post-template-default,single,single-post,postid-15527,single-format-standard,bridge-core-2.2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-21.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive
 

RESOLUCIONS AJUDES PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER CONVOCATÒRIA 2020 (MITMA)

RESOLUCIONS AJUDES PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER CONVOCATÒRIA 2020 (MITMA)

LLISTAT DE NOTIFICACIÓ DE RESOLUCIONS FAVORABLES DE SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER CONVOCATÒRIA 2020 (MITMA)

 

 

MITMA (ANTIC MIFO) RESOLUCIÓ TES/1096/2020, de 19 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l’any 2020.  LM 2020.

Són ajuts de subvencions per al pagament del lloguer, per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge de lloguer a sectors de la població en risc d’exclusió social.

S’han de complir els següents requisits.
-cal que el domicili habitual sigui el que consta en el contracte de lloguer.
-cal tenir residència legal a Catalunya.
-ingressos anuals iguals o superiors a 7.967,73, si són inferiors es comptarà els del lloguer i com a màxim uns 22.500 euros aprox comptant una família estàndard.
-cal estar empadronat al domicili.
-acreditar que s’ha pagat la fiança.
-el lloguer mensual no pot ser superior a 750 euros (famílies nombroses i/o discapacitat amb barem favorable, pot ser de 900 euros)
-tenir domiciliat el cobrament de la subvenció a una entitat financera
-justificar 3 rebuts pagats com a mínim
-pagar el lloguer per transferència, rebut domiciliat o a través administrador finques (no s’accepten pagaments en metàl·lic)
-complir obligacions tributàries davant Estat, Generalitat i Seguretat Social i no estar en cap causa de prohibició

Els terminis per presentar les sol·licituds seran del dia 28/5/2020 fins el 3/7/2020, ambdós inclosos

Recordeu que es pot fer el tràmit per internet i que la documentació a adjuntar, cal que sigui un arxiu PDF per cada document.

Exemple: un arxiu PDF pel llibre de família, un segon arxiu PDF pel contracte de lloguer, un tercer arxiu PDF pels rebuts de lloguer i finalment un quart arxiu amb el full de trasferència bancària amb el segell del banc corresponent.

Donat que s’acaba el termini i que molta gent té dificultats en la tramitació de les sol·licituds, us recordem la via d’excepcionalitat atenent a la instrucció signada pel president de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de data 28 de maig de 2020.
Us facilitem un model d’imprès per gestionar l’ajuda d’ofici. És imprescindible que es sol·liciti abans del dia 3 de juliol de 2020 i es pot presentar presencialment o per mitjà de correu electrònic o telefònic. Tindreu fins el dia 11 de setembre de 2020 per aportar presencialment tota la documentació.