L'Ajuntament de Vic destina 2 habitatges per a grups de joves de 3 o 4 persones, d'entre 20 i 30 anys. - Oficina Local d'Habitatge de Vic / ImpulsVic
23369
post-template-default,single,single-post,postid-23369,single-format-standard,bridge-core-2.2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-21.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive
 

L’Ajuntament de Vic destina 2 habitatges per a grups de joves de 3 o 4 persones, d’entre 20 i 30 anys.

L’Ajuntament de Vic destina 2 habitatges per a grups de joves de 3 o 4 persones, d’entre 20 i 30 anys.

L’Ajuntament de Vic destina dos habitatges adquirits amb tanteig i retracte a grups de joves d’entre 20 i 30 anys. Els habitatges estan ubicats al barri del Remei i el d’Osona i s’arrendaran mitjançant un contracte de set anys per una 400 euros.
A més, es podrà prorrogar anualment fins a un màxim de tres anys més.

https://www.vicjove.cat/habitatge-x-joves/

La Documentació acreditativa és la mateixa que la inscripció al registre de sol·licitants:

  • Sol·licitud signada per tots els membres de la unitat de convivència majors d’edat o emancipats.
  • Fotocòpia DNI o NIE
  • Certificat d’empadronament amb indicació de la data d’alta al municipi.
  • Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència (declaració de la renda, certificat d’ingressos, etc.)